Kordon Kanı Toplama Standart Uygulama Yöntemi

     TALİMATLAR:

1. Doğumdan en fazla iki hafta önce anne ve baba tarafından bilgilendirilmiş onamı verildiği kontrol edilir. Bilgilendirilmiş onam formu ile birlikte KK toplama esnasında kullanılacak olan toplama torba için protokol numarası verilir.Kordon kanının allojeneik bir amaçla toplanması söz konusu ise gerekli sevk işlemleri, alıcının HLA tetkiklerinin yapıldığı KKB tarafından kontrol edilir.

2.  Eğer kordon kanı bağış amacıyla toplanıyorsa yine yukarıdaki zamanlamaya uygun bilgilendirilmiş onamın alınmış olduğu KKB ve KK Toplama Birimi tarafından kontrol edilir.

3. Doğum gerçekleşmeden önce KK toplamak için hazırlıklar yapılır: KK toplama torbası kılıfından çıkarılır ve içerisinden 7 cc CPD eksiltilir, steril ortamda toplama işlemi için alan hazırlanır, klemp ve iğne hazırlanır. (Bu torbalar 250 ‘lik pediatrik kan torbasına göre hazırlanmış olduğu için 7cc CPD’nin eksiltilmesi gereklidir.)

4. Bebek doğduktan sonra ancak plasenta henüz çıkarılmadan göbek kordon bağı bebeğe en yakın kısımdan klemplenir. Bu bölgenin hemen proksimali lokal dezenfektan ile temizlenir.

5. Klemplenen bölgenin biraz üzerinden iğne ile umblikal vene girilir, kordon kanı hızla torbaya akarken torba karıştırılır, varsa eğer terazi üzerinde tartılır. Sisteme bağlı ek torbadan ACD ile hatta kalan kordon kanı yıkanarak torbaya aktarılır.

6. Kanın akması durduğunda ven içerisinde kan kalmışsa ve miktar 100 mL den az ise hafifçe kord sıvazlanarak kalan kan da torbaya aktarılır.

7. İğne çıkarılarak torba kapatılır.

8. Torba üzerine kordon kanı ve annenin isimleri, protokol numaraları yazılır.

9. Bilgilendirilmiş onamın bir kopyası, annenin kısa özgeçmişi,HBV, HCV,Sifiliz  ve HIV durumunu gösteren kısa özet, örnek tüpleri( en az bir adet 5 mL EDTA), kordondan alınan 3-5 cm ‘lik bir örnek  (kordondan 3-5 cm ‘lik bir kısım numune steril olarak kesilerek KKB Laboratuvarına ulaştırılmak üzere EDTA’lı bir tüpe alınır) ile birlikte kordon kanı taşıma çantasına aktarılarak KKB na en hızlı şekilde ulaştırılır.

10. Eğer KK bağış amacıyla toplanıyorsa annenin kimlik bilgileri KK Toplama Birimi tarafından kayda alınır, TRAN-T1CB kayıt sistemine aktarılmak üzere yeni bir protokol numarası verilir.

11. Ürün KKB’ na teslim edildiğinde, makroskopik olarak torba bütünlüğü, pıhtı varlığı ve ürünün ağırlığı saptanarak kayıt altına alınır. Ürün İşleme alınana kadar +4°C ‘ deki kan saklama dolabında bekletilir.

          KISITLAYICI DURUMLAR:

  1. 18 yaşından küçük gebeler,
  2. 34 haftadan erken doğumlar,
  3. Doğuma yakın antibiyotik kullanan gebeler,
  4. HBV,HCV veya HIV taşıyan gebeler,
  5. Bilgilendirilmiş onam vermemiş baba ve gebeler
  6. Akraba dışı kullanım için bağış durumunda ailede kök hücre bağışına engel bir kalıtsal hastalık olması
  7. Toplanan kordon kanının pıhtılı, steril olmayan özelliklerde olması veya 70 mL den az olması
Her hakkı AÜ Tıp Fakültesi Akraba Dışı Kordon Kanı Bankası'na aittir