İletişim
Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cebeci Hastanesi
Kordon Kanı  Bankası
06620 Dikimevi / Ankara
Telefon: Tel:+90 312 595 7941
      +90 312 595 7478
Faks: + 90 312 595 6950/6401
E-Posta: t1cb@ankara.edu.tr

 

 
Her hakkı AÜ Tıp Fakültesi Akraba Dışı Kordon Kanı Bankası'na aittir